Framtidens Lärande + Media Evolution

5 januari, 2011 - 15:44

Nätverket Flexibelt Lärande, med ca 80 medlemmar från företag och organisationer i södra Sverige, har funnits sedan 2003 och driver det treåriga projektet Framtidens Lärande. Projektet syftar till att stärka kompetensutvecklingen i regionen genom kunskapsdelning i nya medier. Nätverket som tidigare drivits av Region Skåne av har slagits samman med Media Evolution och projektet drivs nu av oss.

Behovet av kompetenta medarbetare till snabbt växande branscher kommer att öka kraftigt framöver. De stora pensionsavgångarna innebär ett starkt ökande behov av kompetensöverföring mellan medarbetare, inte minst inom vård och omsorg.

Det traditionella utbildningsväsendet fyller självklart den viktigaste rollen när det gäller kompetensförsörjning, men det täcker inte alla behov. Fortbildning och vidareutbildning inom offentliga organisationer och privata företag behöver bli mer flexibla och kostnadseffektiva. Lärande är en livslång process och idag finns tekniken, verktygen och metoderna för detta.

Vi delar kunskap
Projektet Framtidens Lärande ska förpacka ett urval av sociala medias (exempelvis bloggar, communities och Wikis) funktioner för att underlätta dialog och kunskapsdelning i företag och organisationer.

Det informella lärandet sker dagligen på arbetsplatserna, men också allt oftare dygnet runt på sajter som Wikipedia och andra communities. Det lärandet drivs av ett starkt engagemang som kännetecknas av dialog, samverkan, öppenhet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hur kan ett sådant lärande föras in i en organisatorisk kontext? Det är just det vi vill ta fasta på i det här projektet.

Stärker regionens innovationssystem
Genom att Region Skåne överlåter projektet till Media Evolution vässas regionens innovationssystem och satsningarna inom mediebranscherna samlas under ett gemensamt tak.

Framtidens Lärande drivs av oss och initierades av branschen för e-lärande. Näringsliv Skåne står som projektets ägare. Parter är Malmö högskola, Landstinget Blekinge, Neurologiska kliniken SUS, Labmedicin i Skåne och Helsingborgs stad.