Månadsteman 2017

Våra månadsteman riktar uppmärksamheten mot ett ämne, en tendens eller ett område efterfrågat av våra medlemmar. Våra månadsteman för 2016 har kartlagts efter den medlemsenkät som genomfördes under november 2016. Medlemmarnas kunskap, engagemang och behov resulterar såväl innehåll som uppdrag från näringslivet, akademin och de offentliga kopplat till den digitala omställningen.

Har du ett event, en aktivitet eller en inbjudan till våra medlemmar som dessutom passar in i månadens tema? Skicka den till kommunikation [at] mediaevolution [dot] seså publiceras den i vårt kalendarium

January: The Watchtower; Digital trends and processes

February: Digital do’s and dont's

March: Digital management; Inclusive and towards sustainable results

April: The digital layer; Interaction, data and implications

May: Future living; Cities and infrastructure

June: Tradition vs Innovation; Digital impacts on leadership and structure

Juli: Relax & Reload

August: The Voice; Content and distribution

September: It´ all about The Conference 2017

October: Crossing boundaries; Democracy 2.0

November: Step inside technology; Mediums of tomorrow

December: Share & Care