Mobility Goes International

MobiGoIn - Mobility Goes International - är vårt senaste internationella projekt för att främja internationalisering inom Smart Mobility. MobiGoIns huvudfokus gäller en hållbar, smart och säker rörlighet i storstadsområde, som uppnås genom lösningar och system för intelligenta och kooperativa transporter, intermodala och hållbar rörlighet för medborgarna och hållbar urban godslogistik.

Projektet syftar till att utveckla en gemensam strategi för att stödja små och medelstora företag i sina internationaliseringsprocesser utanför Europa; och att intensifiera kluster- och nätverkssamarbete mellan länder och olika sektorer. Målet är att etablera ett europeiskt klusterpartnerskap. Projektet kickades igång i början av januari i Torino, Italien där projektägarna Torino Wireless huserar. Projektägarna Torino Wireless, Media Evolution och övriga partners i projektet; Bwcon från Tyskland och Pole Mov’eo från Frankrike planerade då arbetet för det 17 månader långa projektet.

För vem?
Projektet vänder sig till företag som arbetar med transport och logistik eller/och producenter av digitala tjänster för detta. På MobiGoIns hemsida kan ni läsa den längre definitionen av vilka projektet vänder sig till.

Kontakta sara [at] mediaevolution [dot] se eller ulrika [at] mediaevolution [dot] se om ni vill veta mera!

Europa Commission-utmärkelsen
MobiGoIn-projektet fick i veckan utmärkelsen ESCP-4i (European Strategic Cluster Parntership Label) från Europakommissionen, belönar projekt som följer kommissionens mål att boosta tillväxt, nya jobb och investeringar i Europa.
Läs mer om det här!