Vi bjuder in till samtal om Gamification

10 januari, 2011 - 11:35

Under förra året såg vi tydligt hur spelmekanik på allvar börjat bli en faktor för alla mediebranscher att beakta i skapandet av sitt erbjudande till kunder. Trenden kallas för spelifieringen, eller gamification, och handlar om att spelkomponenter används i saker som inte egentligen är spel.

På Moving Images pratade Jesse Schell om att få poäng för att utföra vardaliga saker, Anja Gatu skrev i bloggstaffetten innan om "Roliga spel eller blodiga tävlingar"

I slutet av sommaren uppmärksammade vi en TED-föreläsning med Seth Priebatsch där han pratar om vilka faktorer som är viktiga när man skapa incitament för att använda en produkt.

I det här rundabordssamtalet vill vi fördjupa oss ännu mer i ämnet och sammanföra de som har kunskap om spelmekanik med de som har möjlighet att använda det i sin verksamhet. Det vill säga vidga spelkonstruktörernas marknad och samtidigt utveckla existerande affärer i andra branscher.

Målet är att diskutera/informera vad spelifiering är och hur det kan exploateras av dem som sitter på kunskapen och hur det kan användas (brainstorma koncept) av andra.

Datum: 25 januari
Tid: 10-13 inkl lunch
Plats: ej fastställt ännu men det blir Malmö
Anmälan: anmäl dig till yasemin [at] mediaevolution [dot] se innan den 21 januari. Det finns bara tio platser så först till kvarn.