Workshop med oss - för nya lösningar

Media Evolutions möjliggör för organisationer och individer att dela, lära, tänka nytt och ställa om i det digitala skiftet, tillsammans med vårt community. Detta gör vi genom att erbjuda mötesplatser, kompetensutveckling och kollaboration. Vi antar uppdrag från organisationer som vill lära och hitta nya sätt att arbeta på för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Vi vet att det är i mötet mellan olika perspektiv och kompetenser, som framtidens lösningar utvecklas. Vi är experter på att sätta samman olika människor, branscher och sektorer. Vi tar utgångspunkt i olikheterna, för att möjliggöra innovation.

TYP AV CASE: En komplex utmaning som företaget inte kan lösa själva. Vill ta in nya idéer och perspektiv, för att skapa innovativa lösningar.

FÖR VEM? För dig som har en komplex utmaning och inte vill köpa in en enskild lösning.

DET HÄR FÅR DU: Din utmaning konkretiserad, och team av kompletterande digitala kompetenser handplockade från Media Evolutions community som vill bidra till att lösa den. En modererad kollaborativ process där ni tillsammans med digitala expertiser utifrån utvecklar idéer till nya lösningar.

DET HÄR BIDRAR DU MED: En utmaning öppen för andra att utveckla nya lösningar på, tillsammans.

DET HÄR TAR DU MED DIG: Ny kunskap, nya idéer och nya sätt att se på er utmaning, vad ni kan göra och hur den kan lösas. Nya kontakter att gå vidare med för att realisera dem.

Bloggpost från innovationsworkshop med BTJ, juni 2015:
"Vi behöver fler innovativa samarbeten"

Citat, vad deltagarna tyckt om Workshop med oss - för nya produkter, tjänster eller lösningar:

"Vi nådde vårt mål: att identifiera nya tjänster utifrån ett presenterat underlag. Kan väl bara bli toppbetyg då? Därtill ytterst flott och professionellt arrangerat."

"En intressant och spännande dag, där jag kom hem med många nya intryck, uppslag och erfarenheter."

"Spännande, tankeväckande, effektiv. En bra dag!"

"Det är givande att lämna sitt eget sammanhang och för några timmar släppa det egna för att engagera sig helt och hållet i något annat. Ett fint sätt att få nya kontakter till ev framtida samarbeten."

Väldigt intressant och givande med idéer och kunskap från andra företag. Det gav resultat."

100% av deltagarna rekommenderar andra att delta i innovationsworkshops med ME.