Lanseringslunch för boken "Mervetande"

17 oktober, 2013 - 09:59

Kompetensutveckling och lärande i större organisationer håller på att förändras. Det handlar inte längre om att bara gå på kurs. Nu kan vi söka kunskap när vi vill eller behöver. Internet och nya medier är själva infrastrukturen som skapar förutsättningar för nya lärformer.

Men hur tas den samlade kunskapen och erfarenheten tillvara i företag och offentliga organisationer?
Hur skapas en organisationskultur som främjar ett vardagligt lärande mellan kollegor?

En kunskapsdelning mellan många, som blir ett komplement till traditionell kompetensutveckling och blir början till en ny organisationskultur.

Mervetande, tre sociala webbplatser för utbyte av erfarenheter och kunskaper, är en del av projektet Framtidens lärande. I boken berättar projektdeltagarna sin historia. I intervjuer skildras några större och mindre privata företags syn på lärande idag. I analyserna av erfarenheter och omvärld framträder en möjlig väg till en lärande organisation i vår tid.

Vad: Bokrelease av Mervetande
När: Den 23/10 kl. 11.30-13.00
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö
Program: Tre korta presentationer & Lunch på M.E.C.K. kl 12.30
Anmälan: lennart [at] mediaevolution [dot] se

Mer om Framtidens Lärande!

Ladda hem e-boken till din läsplatta här.
Ladda hem din pdf här.

Beställ