INVIGNING av Utvecklingscenter för film & upplevelser

1 juni, 2012 - 12:00 - 15:00

INVIGNING av Utvecklingscenter för film & upplevelser

Ystads kommun öppnar dörrarna till en ny plats i Ystad, utvecklingscenter för film & upplevelser. Tillsammans med Media Evolution, Region Skåne, Tourism in Skåne och NyföretagarCentrum skapar vi en långsiktig plattform för kompetens-, affärs- och produktutveckling inom film och upplevelser. Vi lägger grunden för ett nytt kluster där aktörer, entreprenörer och företag kan mötas för att utbyta erfarenheter och inspireras till att skapa nya samarbeten och affärer.

Vi finns i nyrenoverade lokaler inne på regementsområdet, i samma hus som Cineteket. Här erbjuder vi mötesplats och inkubator för verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne i form av kontorsplatser, open desk och mötes- och konferensmöjligheter.

Klockan 12 bjuds det på en lättare lunch och därefter berättar Henrik Berven, Ystads kommuns näringslivsstrateg, om visionen för utvecklingscentret. Media Evolution och NyföretagarCentrum finns också på plats.

Ett samarbete mellan Turism in Skåne, Media Evolution, Ystad Kommun och NyföretagarCentrum