Hitta från byråkrati till innovation

11 mars, 2013 - 11:30 - 13:00

Välkommen till ett seminarium om hur offentlig förvaltning, företagande och demokrati kan tjäna på öppna data.

Offentlig sektor sitter på en digital guldgruva. Under lång tid har myndigheter och offentliga organisationer byggt imponerande arkiv för att samla in och hantera stora mängder information. I informationssamhället har arkiven förvandlats från restprodukt till basresurs, förutsatt att de är öppna.

Öppna data är ingen teknikfråga. Det handlar om hur man tar till vara på information och det är en strategisk fråga som berör hela organisationen. Öppna data bidrar till innovation, nya företag och nya arbetstillfällen. Inom exempelvis besöksnäringen spelar tillgången på regionala data en särskilt viktig roll. Öppenheten bidrar dessutom till effektivisering och demokratisering. Det är svårt att leva upp till en modern offentlighetsprincip utan att arbeta med öppna data.

Handelskammaren har genomfört en undersökning i samarbete med Media Evolution, BTH Innovation och Lunds universitets internetinstitut (LUii) för att kartlägga utmaningar och möjligheter i arbetet med öppna data på regional nivå. Handelskammarens analytiker Joakim Lundblad presenterar resultatet i rapporten Från byråkrati till innovation som innehåller en handbok för att arbeta med öppna data. Rapporten presenteras och diskuteras tillsammans med Christer Månsson, vd för Media Evolution, och Joakim Jardenberg, VD för Mindpark och långvarig internetevangelist.

Ta gärna med en kollega!

Datum: Måndag 11 mars 2013
Plats: Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö
Tid: Kl 12.00-13.00 (lättare lunch fr. 11.30)

Mötet är kostnadadsfritt. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Utebliven närvaro utan avanmälan debiteras med 250:-.

Anmäl dig senast den 6/3. Välkommen!

Bild källa jardenberg.se