Nomineringsmöte - näringsliv/medlemmar

14 maj, 2014 - 09:00 - 10:00

Tid för nomineringsmöte - näringsliv!
Härmed välkomnar vi dig till nomineringsmöte för ny styrelse och ombud för föreningsstämma.

Kallelsen riktar sig till dig som representerar näringslivet och Media Evolutions medlemmar. Nu har du chansen att nominera ledamöter som representerar medlemmarna i Media Evolutions styrelse.

Mötets syfte är att hitta ledamöter till Media Evolutions nya styrelse och representanter till föreningsstämman. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta eftersom det här mötet är viktigt för Media Evolutions framtida utveckling.

Vad: Nomineringsmöte för näringsliv - dvs Media Evolutions medlemmar
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
När: 14 maj kl 09:00-10:00
Anmälan: Anmäl dig via mail till anmalan [at] mediaevolution [dot] se senast 12 maj.

Agenda
Vid nomineringsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande, sekreterare och justerare.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om stadgeenlig kallelse iakttagits.

4. Val av ombud till föreningsstämma jämte
ersättare för denne.

5. Val av ledamöter till föreningens styrelse. 

6. Val av ledamöter till nomineringskommitténs valberedning jämte ersättare
.
7. Övriga val eller nomineringar, som föreningens föreningsstämma eller styrelse uppdragit åt nomineringskommittén att förrätta
.
8. Ärende som styrelsen underställt nomineringskommittén
Den ordinarie föreningsstämman kommer sedan att äga rum den 13 juni.

Fullmakt: ladda ner fullmakt här.

Stadgar: ladda ner stadgarna här.

Vi ser framemot att träffa er.
Välkommen!