Workshop - appar i vården

23 april, 2014 - 13:00 - 16:30

Är du intresserad av utveckla framtidens lösningar för vården? Utvecklar du kanske appar, arbetar som läkare eller sjuksköterska, interaktionsdesigner, spelutvecklare eller affärsutvecklare? Ser du nya möjligheter inom hälso- och sjukvård och vill utveckla dessa tillsammans med andra?

Media Evolution bjuder tillsammans med Malmö högskola och Testbed för Äldreomsorgen in till en workshop där vi tillsammans utforskar digitala möjligheter i vården.

Vi sammanför olika kompetenser från sjukvården, näringsliv och den digitala sfären. Bland annat möter vi ett pilotprojekt inom hemsjukvården Stadsområde Söder i Malmö där sjuksköterskor har undersökt hur appar kan underlätta och förbättra det vardagliga arbetet. Ett av många exempel är hur en ordination kan göras direkt utan att patienten behöver ta sig till vårdcentralen genom att personalen skickar bilder till läkaren på vårdcentralen. Plattorna möjliggör också en bättre kommunikation, exempelvis används piktogram och översättningsappar för att kommunicera med patienter som talar andra språk.

Med utgångspunkt i detta identifierar vi andra goda exempel, möjligheter till vidareutveckling och nya samarbeten. Genom workshopen skapas lärprocesser mellan näringslivet och vården, som vi hoppas ska leda till utveckling och innovation.

När: 23 april kl 13-16:30
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a
Anmälan: Välkommen att anmäla dig senast den 21/4.

Testbed för Äldreomsorgen drivs av Malmö stad i samarbete med Malmö högskola och Medeon AB. Syftet med plattformen är att kontinuerligt utveckla, testa och implementera innovativa idéer och lösningar som kan bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg och stärka säkerheten och tryggheten för äldre Malmöbor. Den drivs i samarbete med medborgare, brukare, anhöriga, medarbetare i Malmö stad, näringslivet, forskare och föreningslivet. Testbed för Äldreomsorgen genomförs i samarbete med Vinnova.

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. För att göra det driver vi projekt och erbjuder tjänster inom tre olika områden: Mötesplatser, Marknadsskapande och Kompetens.