Individuell Människohjälp - med get på plats!

11 december, 2014 - 11:00 - 13:30

Individuell Människohjälp kommer till Media Evolution City för att träffa husinvånare och gäster.

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.

Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos runt 40 000 givare, medlemmar och volontärer.

Tillsammans kan vi skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i.

På plats kommer IM att prata om företagspartners och dess betydelse för verksamheten. Läs mer om det här: http://www.manniskohjalp.se/stod-oss/foretagspartner

Såhär till jul klappar hjärtat också lite extra för glädjeshoppen. Här kan man se en kort beskrivande film: Se den korta beskrivande filmen: https://www.youtube.com/watch?v=uojicA3Bzds&feature=youtu.be

Kom och träffa IM, klappa och ta en selfie med geten Ceasar!
Geten kommer från 4H-gården i Lund och älskar att bli kelad med. Ta chansen!

Du kan själv bidra, genom att köpa julklappar som sprider värme. Exempelvis kan du skänka glädje till föräldralösa barn i Zimbabwe! En get ger näring och inkomst. I Glädjeshoppen hittar du getter, starta eget-bidrag, skolavgifter och mycket annat bra!

Läs mer om IM:s verksamhet här: http://www.manniskohjalp.se