Göra affärer med Danmark – går det?

11 februari, 2015 - 13:00 - 17:00

Gör affärer med Danmark!
IUC Skåne erbjuder kontinuerligt seminarier, workshops och andra aktiviteter som ger ny kunskap och möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den 11:e februari är du välkommen till seminariet "Göra affärer med Danmark – går det?" som arrangeras i samverkan mellan Media Evolution och IUC.

Jo, visst går det att göra affärer med Danmark, en fantastisk marknad i vår absoluta närhet. Men Skånes handel med Danmark visar en svag utveckling, trots att Danmark är Sveriges fjärde största exportmarknad. För många känns steget över sundet större än det är – varför är det så? Nyckeln till framgång går via ny kunskap och andras lärandeerfarenheter.

Till detta exportinriktade seminarium har vi bjudit in personer som från olika infallsvinklar belyser utmaningar och möjligheter när man gör affärer med Danmark. Mats Lidgren, expert i förhandlingsteknik, pratar om kulturskillnader i förhandling och affärsrelationer över sundet. Petra Olsson Gendt, som driver designbyrån ”All The Way to Paris” i Köpenhamn, reflekterar kring utmaningarna att arbeta i skärningspunkten mellan dansk och svensk affärskultur. Ulrik Bolt Jørgensen, Manager på Copenhagen Capacity, som bl.a. varit involverad i Tv-produktionerna av Wallander och Bron, berättar om sitt arbete. På plats finns även representanter från Exportkreditnämnden och Invest In Skåne. Entreprenörer från båda sidor av sundet delar med sig av sina erfarenheter.

Praktikaliteter
Tid: onsdagen den 11/2 2015. Kl. 13 - 17
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 16, Malmö.
Anmälan: Skicka ett mail till per [dot] helander [at] iuc-skane [dot] se
Kontaktperson: Per Helander, 0703-49 69 07, per [dot] helander [at] iuc-skane [dot] se
Deltagande i seminariet är kostnadsfritt.
No-show utan avanmälan faktureras med 500 kr exklusive moms.

Seminariet är en del i Smart Internationalisering och Fast Forward, två projekt finansierade av Tillväxtverket, och det vänder sig till företag som står inför en exportsatsning och är intresserade av Danmark som marknad.

Välkommen!