nätverksmöte i energinätverket Smart Energi Skåne

12 februari, 2015 - 13:00 - 16:00

Välkommen till ett nytt energinätverk!

IUC Skåne bjuder in till nätverksmöte i energinätverket Smart Energi Skåne. Första mötet, som är ett ”prova-på-möte”, hålls på Lantmännen Cerealia i Malmö, Norra Neptunigatan 11, 12/2 kl 13-16.

Vi får en presentation av Cerealias arbete med att kartlägga energianvändning och energieffektiva produktionsprocesser. Vi presenterar också idén med energinätverket och inhämtar deltagarnas förslag till teman för nätverksträffar och inriktning på nätverkets arbete. En expert på energieffektivisering medverkar och ger en presentation inom ett aktuellt område.

Ett antal företag i Skåne har uttryckt intresse av att delta i ett nätverk för att utbyta erfarenheter om möjligheter att effektivisera energianvändning, och lära sig mer inom detta område. Region Skåne har ett stort intresse av att stödja detta arbete och kommer under 2015 att medfinansiera uppbyggnaden av ett nätverk där vi efter hand kommer att kunna erbjuda ett antal olika typer av tjänster:
- Fyra nätverksmöten per år hos företag som presenterar sitt arbete för att spara energi.
- Föreläsningar av experter inom olika områden för energibesparing.
- Stöd i fortsatt analysarbete och stöd i val och konstruktion av lösningar. Konsulter kommer att knytas till nätverket genom ett projekt som delfinansieras av EU. Projektansökan kommer att lämnas in i början av 2015 och baseras på metoden ”Branschvis Energieffektivisering”.

Deltagare i nätverket kommer att vara ett antal skånska företag med energiintensiv produktion. Vi vänder oss exempelvis till livsmedelsföretag, kemiföretag, cementföretag, tvätterier och en lång rad andra industriföretag som använder stora volymer energi i sin verksamhet. Alla företag med intresse av att utvecklas inom energieffektivisering är välkomna att delta.

Nätverksmötet är kostnadsfritt. Längre fram kommer en avgift att tas ut för deltagande i nätverket.
Ställ frågor eller skicka anmälan till första mötet och till nätverket genom att kontakta Mats Larsson: 0733-552411, mats [dot] larsson [at] iuc-skane [dot] se.

VÄLKOMNA!