Design for Service – att sälja värde i stället för varor & tjänster

18 mars, 2015 - 13:00 - 17:00

Världen förändras snabbt och det ställs större krav på företag och industrier inom snart sagt alla områden. Under detta seminarium kommer vi att utmana invanda tankemönster, och t ex diskutera innebörden av roller som ”kund” och ”leverantör” utifrån nya perspektiv, och konkretisera vad det kan innebära att sälja ”värde” istället för ”varor och tjänster” – tankar som är relevanta för såväl det lilla som det större företaget.

Till denna eftermiddag har vi bjudit in Sten Grahn, som forskar inom områdena produkt- och produktionsutveckling vid Mälardalens högskola och Swerea IVF. Sten kommer att ge oss en bild över trender inom verksamhetsutveckling, och tydliggöra hur vi kan använda denna nya kunskap i företaget. Punkter under seminariet:
· Trender och utmaningar: Hårdare krav inom miljö, teknik, kundkrav – går vi mot en ”Superstar Economy” där endast ett fåtal företag kommer att dominera olika marknader? Vi ser på utvecklingstrender och konsekvenser av dessa.
· Sälja värde istället för varor och tjänster, en möjlighet att möta utmaningarna: Hur definierar man värde, och hur mäter man värde? Vi får metoder och går igenom exempel.
· Praktisk övning: Ett företag ska köpa utrustning och tjänster för produktionen. Scenario: Företaget får enbart köpa det ”värde” man önskar från utrustningen och tjänsterna. Ett annat företag ska sälja utrustning och tjänster för produktion. Scenario: Företaget får enbart sälja det ”värde” varorna och tjänsterna är tänkta att leverera. Ni är köpare respektive säljare – hur går ni tillväga?
· Varför är detta ett sätt att möta utmaningarna? Avslutande diskussion – innebörden av att handla med ”värde” och vad det har för betydelse för att hantera kommande utmaningar.

PRAKTIKALITETER
Tid: 18 mars kl 13-17
Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund
Anmälan och frågor: Kostnaden för seminariet är 500 kr inkluderat dokumentation och fika. För ytterligare personer från samma företag är kostnaden 250 kr/person. Medlemsföretag i IUC Skåne kan kostnadsfritt delta med två personer.
No-show utan avanmälan faktureras med 500 kr. Priserna är exklusive moms.
Anmälan senast 9 mars till jenny [dot] bramell [at] iuc-skane [dot] se. Om du har frågor om seminariet, kontakta Jenny på ovanstående e-postadress eller på 0709-629150. Hitta till Elit Hotel Ideon: https://www.google.se/maps/place/Elite+Hotel+Ideon/@55.717611,13.213892,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x15566c48d203d3e0

VÄLKOMMEN!
IUC Skåne erbjuder kontinuerligt seminarier, workshops och andra aktiviteter som ger ny kunskap och möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Följ uppdateringar i vårt Kalendarium på www.iuc-skane.se.