Industrinatten

14 oktober, 2015 - 16:00 - 22:00

Matchning för att säkra tillväxten – Industrin möter ungdomarna:
Industrinatten i Malmö 14 oktober 2015, dubbelt så stor - 900 besökare, 22 företag!

Hur kan vi skapa mötesplatser där våra ungdomar träffar näringsliv och företag? Industrinatten är ett strålande exempel! Här möter över 800 ungdomar representanter för olika företag under en eftermiddag och kväll. Ungdomarna får en bild av framtida arbetsplatser, och företagen får möjlighet att visa sin verksamhet och berätta om yrkesroller, framtidsmöjligheter etc. Den 14 oktober samlas vi på Slagthuset i Malmö för en kickoff innan det blir bussturer ut till olika företag. Ett spännande koncept som kan få efterföljare i andra branscher. Den första Industrinatten genomfördes 2014, och i år har vi nästan dubbelt så många besökare och företag engagerade. Det finns fortfarande möjlighet att delta på årets Kickoff – se www.industrinatten.se för mer information. Där finns bl a en film från förra årets Industrinatt.

Röster från utvärderingen efter 2014 års Industrinatt, studie- och yrkesvägledare:
”Företagen gjorde jättebra besök och tog väl hand om oss.”
”Stort engagemang av arrangören och de företag som var med, kanon!”
IUC Syd, Malmö stad och Region Skåne är initiativtagare till Industrinatten

Praktikaliteter
14 oktober 2015 – Kickoff kl 16 på Slagthuset i Malmö
Mer info på www.industrinatten.se