Välkommen till seminarium hos Industrikluster IUC Syd

1 mars, 2016 - 08:30 - 10:30

I FOKUS: Produktutveckling för legotillverkare och innovationsbolag - Design, varumärken och patent. Hur jag skyddar mina idéer?

Kom och få inspiration och verktyg för din produktutvecklingsresa! Morgonens inspiratörer, Ingela Stenberg, IPR & Innovation, och Johan Lundgren, Zenit Design, ger en rad konkreta exempel på hur du går från idé till riktig produkt, och hur du skapar affärsnytta och skyddar dina idéer.

Johan Lundgren: Gräv där du står men var inte rädd att ta hjälp utifrån. En industridesigner kan hjälpa till med att definiera en produkt, utforma den och se till att den blir framtagen.  Johan Lundgren visar exempel och pratar om design, konstruktion och innovation.

Ingela Stenberg: Hur kan innovationsbolag skydda sina idéer? Du kan bygga värden i ditt bolag och skapa affärsnytta med immateriella rättigheter. Ingela Stenberg berättar om hur du skyddar teknisk utveckling via patent, design och varumärken samt ger exempel på nyttan av IP-strategier.

Var: St Gertrud konferens, lokal Klara Bager, Östergatan 7 B, Malmö
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande. No show utan avanmälan faktureras med 200 kr.
Anmälan: dig senast 25 februari här
För mer information och frågor, kontakta: Anna Hall, 0725-544865, anna [dot] hall [at] iucsyd [dot] se

VÄLKOMMEN!

Industrikluster IUC Syd erbjuder kontinuerligt seminarier, workshops och andra aktiviteter som ger ny kunskap och möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Följ uppdateringar i vårt Kalendarium på www.iucsyd.se