Introduktion till utvärdering

23 september, 2016 - 08:30 - 16:30

Under en heldag får du en introduktion till hur du kan arbeta med utvärderingar så att de bidrar till lärande i din organisation. Dagen inkluderar även en workshop där du skapar en förändringsteori och utvärderingsfrågor för din verksamhet eller ditt projekt. Det kan du sedan använda för att planera en utvärdering som stödjer att verksamhetens eller projektets aktiviteter, processer och strukturer leder till måluppfyllelse och önskat resultat.

Om du vill lära dig att planera, designa, organisera och genomföra hela utvärderingsprocessen i praktiken ska du istället gå vår tre-dagars utvärderingsverkstad.

Anmäl dig här!