En heldag med Utvärderingsverkstad, del 1(3) med ASKing

14 oktober, 2016 - 08:30 - 16:30

Utvärdering är en strukturerad process som man bäst lär sig genom att arbeta med sina egna projekt. Under tre heldagar med några veckors mellanrum lär vi ut grunderna i utvärdering, hjälper deltagarna att skapa en utvärderingsprocess för den egna verksamheten och utvärderar de förändrings– eller utvecklingsprojekt som deltagarna tar med sig. Det kan t ex handla om förändringar i organisationens struktur, utveckling och implementering av verksamhetens strategier eller nya arbetssätt för att förbättra kundupplevelsen.

Om du arbetar med kvalitet och ständiga förbättringar, projektledning eller processledning är utvärderingsverkstaden det perfekta tillfället att utveckla din förmåga att driva förändring.

Mer om dagen och registrering här!