TRAFIKEN I VÄSTRA HAMNEN – NU OCH I FRAMTIDEN

20 september, 2017 - 19:00 - 20:00

Västra Hamnens S-förening bjuder in till en informations- och visionskväll där Malmö Stad berättar om den fortsatta planeringen i Västra Hamnen och hur man arbetar målstyrt med trafiken i Västra Hamnen och i hela Malmö.

Varmt välkomna att komma att lyssna, visionera och diskutera er stadsdel framtida utveckling.

MALMÖ STAD: Anna Holmqvist (planchef Malmö Stad), Anna Stjärnkvist (trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret Malmö Stad), Camilla Morland (trafikplanerare på gatukontoret Malmö Stad).

VÄSTRA HAMNEN PANELEN: Eva Westermark (stadsplanerare, Gehl Archtects) och Hanne Birk (utvecklingsansvarig Varvsstaden).

MODERATOR: Jonas Michanek.

PLATS: Masten 2 (Mastgränd 4), Västra Hamnens nya bibliotek och mötesplats.

TID: 20 september 19.00-20.00.

ANMÄLAN? Gratis inträde och alla är välkomna.