Collaboration

Vi möjliggör och förverkligar nya sätt att arbeta på. Samarbeten mellan små och stora företag sker dagligen på Media Evolution City, men också genom kollaborativa processer och i samarbeten med akademin och de offentliga spelarna.

Vi verkar för branschöverskridande samarbeten som skapar långsiktiga, hållbara resultat. Under 2015 märktes en ökad efterfrågan på våra tjänster och koncept vilket innebar att vi fördjupade och breddade vårt affärsområde tillsammans med våra medlemmar. Grunden i vår verksamhet är att ha en låg medlemsavgift in i föreningen och därefter ha möjlighet att köpa till tjänster vid behov.

Utvecklingen av dessa tjänster och relationerna med medlemmarna har blivit alltmer viktigt, framförallt i digitaliseringens framfart. På fysiska mötesplatser, i gemensamma projekt och genom kollaborativa processer kan vi tillsammans hitta nya vägar för tillväxt och ökat mått av innovation.