Competence

Media Evolution fungerar som en plattform för våra medlemmar, för att dela sin egen kunskap och få tillgång till andras kunskap. Varje månad erbjuder vi mötesplatser för kunskapsutbyte genom föreläsningar, utbildningar och workshops.

I stora drag fokuserar vi på våra medlemmars behov för att tillsammans med dem lyfta fram tjänster, kunskap och samarbeten som hjälper dem att utveckla sina produkter och tjänster.

Sedan start har Media Evolution med sin mångfald av människor och organisationer varit en motor för möten mellan stora och små företag, akademin och den offentliga sektorn. Vår vision som fastställdes 2008 - “att bli den ledande plattformen för tillväxt och innovation för mediebranscherna” - har naturligt kommit att inkludera och riktas mer mot de digitala näringarna. Detta gör att de flesta organisationer idag finner relevans i vårt community, vårt innehåll och våra mötesplatser. Vi kommer fortsätta ta tillvara på den kraft och kunskap som finns i södra Sverige, och se till att växla upp den för att verka i nationell och
internationell framkant.

Våra koncept och månadsteman utgör olika möjligheter för företag som vill synas i nya sammanhang, dela en idé eller utveckla ny kunskap. Vi fortsätter utveckla våra befintliga koncept och även ta fram nya, som skapas i efterfrågan från våra medlemmar.