Community

Vi skapar mötesplatser där människor från olika mediebranscher, akademi och offentlig sektor träffas, diskuterar och lär av varandra. Vi är glada och stolta över att 400 medlemsorganisationer numera är en del av vårt community som möjliggör synergier och innovationer för de södra regionerna. De senaste året har vi erbjudit utbildningar, aktiviteter och nätverksträffar för närmare 25 000 deltagare.

Som medlem och användare av vårt community har man superbra möjligheter att bygga värdefulla relationer. Till utsedda mottagare skickar vi inbjudningar som rör inspiration, kompetens och nätverk. Tillsammans med oss kan medlemsföretag arrangera aktiviteter och initiera samarbeten och dela sin kunskap.

Vi är experter på att sätta samman olika människor, branscher och sektorer. Vi tar utgångspunkt i olikheterna, för att möjliggöra innovation.

Ansökan och priser för medlemskap finns här.