Wrap-it - nu är processen igång!

Medverkande projekt i Wrap-it är nu utvalda till en förinkubatorsperiod I mars 2013 sätter MEDEA och Media ...

Internet i Fokus 2013 - Malmö

En heltäckande utbildningsdag med fokus på hur företag kan lyckas på webben. Och stor rabatt på priset till ...

Nordic Game 2013 w. member discount

Nordic Game 2013 celebrates its tenth edition, 22-24 May in Malmö and offers all members of Media Evolution a ...

SXSW Interactive - "The Swedish ...

SXSW i Austin är världens största mediekonferens. Storleken i sig har ingen ...

Steps to Export - erbjudande för internationalisering

The Whole Wide World at Your Doorstep - nu sänker vi tröskeln rejält för er som vill komma ut på ...

Frukostdiskussion om vårens publikationer

Till vår stora glädje har vi på Media Evolution hittat en fantastisk person som ska hålla i våra två kommande ...

Föreläsning där talanger och e-commerce är i fokus

Välkommen på föreläsning där talanger och e-commerceföretag står i fokus. Bohmans Nätverk ...

Kommunikationsansvarig sökes!

Vi på Media Evolution söker en kommunikationsansvarig (vik.) som kan driva vår externa och interna ...

En lärande organisation i vår tid

Nu drar vi igång arbetet med Mervetandes så kallade Metodbok. De erfarenheter vi fått i projektet Framtidens lärande vill vi kommunicera och sprida brett. Varför och hur kan man starta implementeringen av en lärande organisation? Innehållet kommer sträcka sig från övergripande tankar och idéer till konkreta erfarenheter, råd och tips. Boken kommer ...

Seminarium - Öppna API

Vill du veta mer om vad API’er innebär? Vad finns det för möjligheter med API’er i er verksamhet? Idag vill allt fler företag och myndigheter öppna upp sig mot omvärlden och exponera sina data och tjänster via olika API’er och web-services. Genom att erbjuda sina tjänster och data via APIer kan man öppna upp för nya typer av kunder och ...

Frukostmöte: kreativitet & idégenerering

Kickstarta januari med ett frukostmöte om kreativitet och idéproduktion!
 100 pers (!) anmälda ...

Branschanalys/samtal med medlemmar

Hur mår din bransch? [Mobil - Kommunikation - Förlag - Spel - Musik - Lärande - IT - Film] Olika branscher har ...

Medlemsmöte nya & gamla medlemmar

Vi är så glada över alla våra medlemmar, som hjälper oss och varandra att utvecklas och se nya ...

SE UTVECKLAR DESIGN & SAJT TILL THE CONF 2013

Nu är det avgjort och arbetet är i full gång. Vi valde designbyrån Kolossal tillsammans med ...

Hyper Island i Malmö: kurs i Digital Strategy

Karlskrona, Stockholm, Manchester, New York, Singapore. Hög tid för Hyper Island att komma till ...

Sociala medier ur ett HR-perspektiv #epicfail #nyttjobb

Bloggar, Facebook, Twitter och andra sociala medier är i allt större utsträckning en ...